Posted on

Fördelar med lån utan säkerhet

Den främsta fördelen med att välja ett lån utan säkerhet är att du slipper lämna in något värdefullt i pant. Skulle det vara så att du inte kan betala ditt lån behöver du inte oroa dig för att din bil helt plötsligt ska försvinna eller att du inte längre har en bostad att komma hem till. Ytterligare en fördel är att dessa lån är enklare att ansöka om och har lägre krav på sina låntagare. I de flesta fall krävs det inte mer än att du är myndig, folkbokförd i Sverige och uppfyller inkomstkraven.

Den kanske största bekvämligheten är dock friheten som den här typen av lån ger. När du väljer ett lån utan säkerhet (SMS-lån, privatlån, mikrolån eller snabblån) behöver du inte berätta för banken vad du ska använda pengarna till.

Finns det några nackdelar?
Ett lån utan säkerhet kommer inte bara med fördelar, utan det finns också nackdelar med att inte ha någon “pant” för ditt lån. Till att börja med är det endast din taxerade inkomst som kommer ligga till grund för om du får lånet eller inte, men detta kan också påverka de lånevillkor du får. Har du en sämre kreditvärdighet kan både ränta och återbetalningstid påverkas negativt. Du kan t.ex. få en högre ränta utan säkerhet än om du hade haft någon form av trygghet till banken.

Att inte ha någon form av pant till banken kan också påverka din ekonomi. Skulle din ekonomi inte längre klara av lånet har du inget skydd som säkerställer att banken fortfarande får sina inbetalningar. Det kan innebära att du hamnar hos inkasso och, i värsta fall, även hos Kronfogden. Det är naturligtvis något som du vill undvika och därför bör du alltid fundera en extra gång innan du väljer den här typen av lån.